(VOH) - Sáng 4/1, tại TPHCM, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị giới thiệu Nghị định số 92 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo của một số tỉnh, thành phố trong khu vực Đông và Tây Nam Bộ.