(ĐCSVN) - Tiếp nối chương trình làm việc, chiều 25/6, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 242 của Bộ Chính trị về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.