(VOH) - Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tạc dạ ghi công, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ và đã có nhiều cố gắng dành sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với đất nước. Trong tình cảm thiêng liêng ấy, những người đã hy sinh vì độc lập tự do luôn sống mãi trong lòng dân tộc.