QĐND Online- Lữ đoàn xe tăng 406 là đơn vị chủ lực cơ động mạnh của LLVT Quân khu 2.Mặc dù quản lý nhiều chủng loại xe khác nhau, đã qua nhiều năm sử dụng, một số trang thiết bị đã cũ, khả năng xuống cấp nhanh...Song, công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của lữ đoàn đã vượt qua mọi khó khăn,bảo đảm chất lượng của các loại xe đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Để bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, Lữ đoàn 406 đã chủ động khắc phục khó khăn, triệt để thực hành tiết kiệm, tăng cường giáo dục chính trị, khơi dậy lòng yêu nghề, giỏi sáng tạo cho đội ngũ lính thợ, bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng niêm cất theo đúng quy định.