(HQ Online)- Tiếp theo Hội nghị tại Hà Nội, ngày 18-4, tại TP.HCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) phía Nam về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.