Sau hàng loạt trường hợp trẻ em chết do tiêm vaccin 5 trong 1 Quinvaxem, hết lần này đến lượt khác Bộ Y tế đình chỉ loại vaccin này để kiểm tra chất lượng và đưa ra kết luận...