Hình ảnh trẻ em Indonesia say sưa hút loại băng đặc biệt đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận nước này.