Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng QG cho biết: “Nếu trẻ em đi ngoài ra phân máu và dịch nhầy thì không phải do dị ứng thức ăn mà phần lớn đó là biểu hiện bệnh lỵ”