Xin bác sĩ cho biết với lứa tuổi 5-6 tháng có nên cho trẻ ăn ngày 3 bữa bột và ăn bột mặn chưa? Nếu chưa thì thời điểm nào là phù hợp?