Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn đã xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông, làm chết 66 người, bị thương 83 người...