Sáng 25.4, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cho hơn 100 cán bộ và thân nhân của cán bộ đi B- đại diện cho hơn 1.162 hồ sơ cán bộ đi B có quê quán Đà Nẵng.