(PL)- Ngày 14-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán TAND Tối cao cho 17 thẩm phán.