Sáng nay, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, TP.HCM diễn ra Hội thi “ Những tiểu phẩm hòa giải hay” năm 2011 do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 tổ chức.