Ngày 14/10, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012.