Đặc biệt có một hình ảnh về máy tính cực kỳ hiếm có khó tìm, nhất là với phụ nữ.

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H, Muốn vào phây – búc tý coi
Thế mà nhiều kẻ cứ soi sau mình

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Anh nào dám đọ cùng em
Vào đây đọ sức thi xem ai tài

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Anh ngồi luyện chưởng riêng anh
Chân, tay mắt mũi luyện nhanh thành tài

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Ti vi, bàn phím lắp vào
Thành quả máy tính đỉnh cao độc hàng

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Nhìn xem có thấy giống không
Chân tay mũi miệng đuôi mông? Ổn rồi

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Dao nhà đã gẫy cán rồi
Nên đành sử dụng răng thôi sao giờ

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Ở đây có một cái hầm
Xe cộ cứ việc ầm ầm chạy qua

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Ngôi sao giống tớ hay là
Tớ đang bắt chước như là ngôi sao

Tranh vui cười vỡ bụng (59), Cười 24H,
Buồn thay vợ ở dưới nhà
Còn mình bị trói treo xà nhìn không