Cách tránh thai theo kiểu tính ngày rụng trứng chỉ nên áp dụng với những người có vòng kinh đều và thời gian rụng trứng cố định trong chu kì.