Từ giấy vụn, nylon, mút xốp, xơ dừa…, nhiều nghệ nhân ở ĐBSCL đã làm ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và góp phần bảo vệ môi trường.