ANTĐ -Hai thanh niên đi Wave đỏ đứng từ xa, nhâng nháo thách đố rồi quay xe bỏ chạy. Lập tức những chiếc xe đặc chủng hú còi đuổi theo…