Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công văn trình Bộ Giao thông vận tải báo cáo phương án trang cấp các bộ cân lưu động kiểm tra tải trọng xe cho 10 tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trong thời gian qua.