ND - Cầu Rạch Chiếc nằm án ngữ trên xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn (nay là xa lộ Hà Nội) cách trung tâm thành phố chưa đầy 4 km. Đây là chốt tử thủ của địch về hướng đông chặn đường tiến quân của ta. Bảo vệ cây cầu này do một đơn vị bộ binh của Biệt khu Thủ đô Sài Gòn ngụy chốt giữ và được tăng cường thêm nhiều vũ khí hiện đại khi được tin quân ta đang trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn.