Làng Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) quê tôi nằm trải dài ven sông Lô, phía trên là núi Đoán, bên kia là làng Chí Đám – nơi có nhiều bưởi ngon nổi tiếng nhất Đoan Hùng.