(Petrotimes) - Sau khi quân ta đánh tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, để tiến vào giải phóng Sài Gòn, Bộ chỉ huy của ta xác định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối những cây cầu án ngữ tại các cửa ngõ để tiến vào Sài Gòn. Trong đó, cầu Rạch Chiếc được coi là chốt “tử thủ” của địch về hướng Đông để chặn đường tiến quân của ta.