(TGĐA Online) - Đang tham gia bộ phim mới của TVB Nghĩa hải hào tình khiến danh tiếng và địa vị trên ảnh đàn của Trần Pháp Lạp không ngừng nâng cao.