Vừa trở về từ New York, Trần Kiều Ân đã tham gia một sự kiện nhưng hoàn toàn né tránh những câu hỏi về Cổ Thiên Lạc.