Dù muộn chồng nhưng nàng ta quyết tâm không để mình "mất giá".