36 tuổi, Trần Đức Dung vẫn chưa kết hôn. Không còn những ảo mộng tình yêu như tuổi 20, nhưng tìm một người chồng như ý dường như không phải việc dễ dàng với Trần Đức Dung.