Đi liền với công tác quản lý an toàn giao thông khu vực, giữ vững bình yên trên từng km, Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre được đánh giá cao trong công tác quản lý, giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trong địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.