(TGĐA) Có những thứ ra đời, hoặc già cỗi hoặc cũ đi rồi chết đi hoặc biến mất. Nhưng vẫn luôn tồn tại những cái ngoại lệ. Bởi trong mỗi bản thân con người, nỗi đau và sự day dứt bao giờ cũng ám ảnh và theo đuổi họ lâu dài hơn niềm vui và hạnh phúc.