Vào ngày 5/11, Webgame Thời Loạn đã chính thức ra mắt Open Beta trên cổng Zing Me.