Ngày hội khám phá “Study Bus - Thế giới du học thu nhỏ” với những công nghệ độc đáo vào 12/8 tại TP.HCM để hiểu rõ hơn về thế giới du học muôn màu nhằm đưa ra quyết định đúng.