Từng là căn cứ quân sự của Mỹ - ngụy, đến ngày 20-8-1977, trại giam Tống Lê Chân chính thức được thành lập (nay nằm trên địa bàn xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Trải qua hơn 34 năm với biết bao khó khăn, thiếu thốn, trại giam Tống Lê Chân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với thành tích hơn 1.000 phạm nhân được hưởng đặc xá và hàng vạn người lầm lỗi trở về lương thiện.