(SGGP).- Ngày 30-8, Trại giam Thủ Đức (tức Trại Z30D, đóng tại Bình Thuận; thuộc Bộ Công an) công bố danh sách 872 phạm nhân (16 người nước ngoài) đang chấp hành hình phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2-9.