(Dân trí) - Công ty tôi ký hợp đồng mua một máy xúc. Khi đưa vào vận hành phát hiện một chi tiết máy đã bị hỏng. Chúng tôi đã có khiếu nại gửi tới bên bán nhưng bên bán trả lời là không chịu trách nhiệm. Vậy chúng tôi phải làm gì?

Máy hỏng khả năng bị vỡ trong quá trình vận chuyển và bên bán có trách nhiệm vận chuyển máy tới địa điểm của chúng tôi. Vì máy đã giao cho chúng tôi nên rủi ro đã chuyển sang cho chúng tôi và hỏng hóc này cũng không phải là trường hợp được bảo hành? Quyền lợi và trách nhiệm của chúng tôi trong vụ việc này như thế nào?

Ảnh minh họa

Trả lời:

Điều 40 Luật Thương mại quy định: Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hóa đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Điều 318 Luật thương mại quy định về thời hạn khiếu nại như sau: Thời hạn khiếu nại

Trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 237 của Luật này, thời hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

1. Ba tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về số lượng hàng hóa;

2. Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hóa; trong trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

3. Chín tháng, kể từ ngày bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong trường hợp có bảo hành thì kể từ ngày hết thời hạn bảo hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

Như vậy có thể kết luận là công ty bạn đã khiếu nại trong thời hạn khiếu nại. Tuy nhiên để xác định được nghĩa vụ của bên bán thì công ty của các bạn phải xác định được thời điểm phát sinh hỏng hóc và nguyên nhân hỏng hóc.

Nếu có đủ chứng cứ chứng minh chi tiết máy đó bị vỡ trước khi công ty bạn nhận được máy thì bên bán phải chịu trách nhiệm về hỏng hóc này.

Bên bạn phải thu thập các chứng cứ chứng minh chi tiết máy bị vỡ trong quá trình vận chuyển.

Nếu bên bán không chịu trách nhiệm thì theo Điều 319 Luật Thương mại , trong vòng 2 năm kể từ ngày quyền và nghĩa vụ của công ty bạn bị xâm phạm công ty bạn có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyêt vụ việc này (nếu các bên không lựa chọn cơ quan tài phán là trọng tài).

Điều 319 Luật thương mại: Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.

Luật sư Đinh Vũ Hòa

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc