(Dân trí) - Công ty tôi ký hợp đồng mua một máy xúc. Khi đưa vào vận hành phát hiện một chi tiết máy đã bị hỏng. Chúng tôi đã có khiếu nại gửi tới bên bán nhưng bên bán trả lời là không chịu trách nhiệm. Vậy chúng tôi phải làm gì?