(ANTĐ) - Ngày 1-7-2009 là ngày Luật BHYT chính thức có hiệu lực. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1-7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có thư gửi cán bộ, nhân viên ngành y tế và toàn thể nhân dân tham gia BHYT.