Báo Điện tử Dân trí nhận được công văn số 176/TA-HS ngày 16/6/2009 của Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) phúc đáp về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Sài, trú tại khu Đông, xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.