ICTnews - Nếu như trước đây, việc tìm kiếm mộ liệt sĩ chủ yếu được thực hiện thông qua các thông tin giấy báo tử, qua cơ quan quản lý, gọi vong… với xác suất tìm kiếm không cao. Để giải quyết vấn đề này, một số website tìm kiếm mộ liệt sĩ trực tuyến như trian.go.vn, lietsi.com đã ra đời.