Tra cước điện thoại di động

XHTT - 

Tôi muốn biết số tiền mà máy điện thoại di động của tôi dùng trong tháng là bao nhiêu thì phải làm như thế nào?

Tin mới