Sự kết hợp tưởng như không thể giữa vị đắng chát của trà mạn với vị chua của chanh tươi, quyện theo hương thơm man mác của loài hoa nhài đã tạo nên hương vị đặc biệt của trà chanh.