Theo nhà báo Ngô Thanh Hòa, Tổng Biên tập báo Trà Vinh, thì website baotravinh.net đang gây nhầm lẫn tai hại. Bởi hiện nay báo này chưa có báo điện tử.