hoahoctro.vn - Tháng này, Trà Sữa Cho Tâm Hồn 85 ra mắt đúng ngày đẹp 10/10. Các Milkers nhà Trà Sữa nhớ ghé các sạp báo, bưu điện để nhanh tay sở hữu số báo cực kì tuyệt vời cho mùa lá bay được o bế nội dung cực kì kĩ lưỡng nhé...