(VTC News) - Tuy kỷ nguyên kỹ thuật số đã thay đổi thế giới của những chiếc đĩa hát và những chiếc CD thông thường, tuy nhiên, loa vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng để thực hiện những đam mê của các gã trai. Họ muốn có những đôi loa có thể thổi bay vớ, quần, áo và cả... những bộ tóc giả của họ.