QĐND - Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng công ty Sách Việt Nam (SAVINA) vừa tái bản cuốn sách "Tổng tập hồi ký" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sách dày 1.360 trang khổ 19x27cm, được đóng bìa cứng, ép nhũ vàng, in đẹp và công phu.