(VEN) - Sáng nay, 7/1/2010, hội nghị tổng kết “Chương trình tăng cường tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân và chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non năm 2009” đã diễn ra tại Thừa Thiên Huế.