- Sáng 24/11, tại Hà Nội, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 02-212TTg thuộc chương trình 212/TTg của Chính phủ về “xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” giai đoạn 2005-2010 (gọi tắt là đề án 02-212).