(VOH) - Sáng 13/8, Bộ chỉ huy quân sự và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Lực lượng vũ trang và các cấp Hội phụ nữ theo chương trình phối hợp giữa Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và TW Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2003 - 2008.