QĐND Online - Sáng 14-11, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu-cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.