(2Sao) - SNSD, Davichi, 8eight, Code - V, Jung Seul Gi đồng loạt tung MV. Khiến thị trường Kpop trong tuần càng trở nên sôi động.