Thỉnh thoảng bạn nhận thấy rằng mình không thể xóa bỏ một chương trình từ máy tính và việc gỡ bỏ chúng gặp nhiều khó khăn, điều này xảy ra do một vài nguyên nhân sau: