(TBKTSG Online) - Ông Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood2) nghỉ hưu từ ngày 1-2-2013, theo một quyết định của Thủ tướng Chính phủ.