Tổng duyệt đội ngũ, tiến tới!

QĐND - 

Tong duyet doi ngu, tien toi!

Từ 7 đến 14-12-2008 tại Nhà hát Quân đội, 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp quân đội sẽ tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2008...

Tin mới